Rehabilitace a fyzioterapie
 

Rehabilitace        Fyzioterapie        Podiatrie        Masáže        Prevence        Praha 10 / Praha 15


Mobilizační techniky a techniky měkkých tkání


Mobilizační techniky

Mobilizační techniky patří mezi prostředky manuální medicíny, kdy se nenásilně a postupně obnovuje funkční pohyblivost a tzv. kloubní vůle u zablokovaného kloubu. Po úspěšné mobilizaci se kloub dostává do správného postavení a v okolí blokády se normalizuje narušený lymfatický a krevní oběh, zlepšuje se pohyblivost měkkých tkání a dojde k rychlému ústupu bolesti. Děje se tak jemnými cílenými manévry, které jsou šetrné a pomalé. Klouby se tím dostávají do svých přirozených poloh.
Součástí mohou být i automobilizační cviky, které klient může po instruktáži provádět sám doma. V současné době šetrnější a bezpečnější mobilizace nahrazují nárazové manipulace.

Techniky měkkých tkání

Vlivem přetížení, nemocí a úrazů dochází v oblasti měkkých tkání ke změnám jako jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě. Vznikají zatvrdliny - "myegelozy" a spoušťové body - "trigger pointy" vyvolávající lokální bolest, ale i bolest přenesenou do vzdálených segmentů těla.
Pomocí specifických hmatových technik se obnovuje protažitelnost a posunlivost měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů). Dochází k optimalizaci jejich funkce a k ústupu bolesti.
Do technik měkkých tkání patří i ošetření jizev, které mohou být příčinou lokálních i zřetězených dysfunkcí pohybového aparátu. I několik let stará jizva může být aktivní!

Rehabilitace

Copyright © 2013-21   Michaela Hypšová   Facebook

Praha 10 - Horní Měcholupy, Ravennská 581
E-mail: info@rehaplus.cz
Telefon 722 100 200