Rehabilitace a fyzioterapie
 

Rehabilitace        Fyzioterapie        Podiatrie        Masáže        Prevence        Praha 10 / Praha 15


Skolióza


 

Výrazem skolióza se označuje deformita páteře ve frontální (čelní) rovině, a to v rozsahu nad deset stupňů. Páteř je současně rotovaná i v transverzální (příčné) rovině. Obratle jsou tvarově deformovány.

Strukturální skoliózy

Pro strukturální skoliózy jsou typické strukturální změny na obratlích páteře a žebrech:
 • Klínovitá deformace - na konkávní straně se těla obratlů zužují. Ploténky jsou stlačeny, páteřní kanál je zúžen.
 • Rotace obratle - spirálovité otočení jednoho obratle proti druhému.
 • Torze obratle - zkroucení obratle v něm samém podle směru síly, která na něj působí.
 • Souběžně s těmito změnami probíhají i změny na žebrech. Na konkávní straně hrudníku vzniká vtažení a žebra jsou tlačena k sobě.
 • Na konvexní straně jsou žebra naopak roztažena a vzniká gibbus (hrb). Na této straně je lopatka vytažena nahoru a do strany ven.
 • Ramena pacienta jsou nestejně vysoko.
 • Pánev je zešikmena.
 • Při testu předklonu se křivka v páteři zvýrazní.

Rentgen skoliózy Skolióza 1 Skolióza 2

Nejčastějším typem strukturální skoliózy je idiopatická skolióza. Vzniká v průběhu růstového období u jedinců s původně přímou páteří. Tento typ skoliózy pacienta ohrožuje po celou dobu kosterního růstu. Onemocnění může kdykoliv začít, kdykoliv se může zhoršit a to někdy i velmi rychle.
Ve frontální (čelní) rovině dochází k zakřivení páteře do jednoduché nebo dvojité křivky. V sagitální (předozadní) rovině je zmenšená nebo vyrovnaná hrudní kyfóza (obloukovité prohnutí páteře dozadu). Během vývoje dochází ke strukturálním změnám obratlů.

Malá zakřivení se většinou nezhoršují, naopak neléčená těžší skolióza se zpravidla během puberty zhoršuje. Postiženi jsou jak chlapci tak děvčata. Dívky jsou postiženy několikanásobně častěji než chlapci. Velkou roli zde hraje genetická dispozice.

Nestrukturální - funkční skoliózy

Pro funkční skoliózy je charakteristické, že křivky páteře nejsou fixované, nejsou zde deformace, rotace ani torze obratlů. Jsou způsobeny nestejnou délkou končetin, traumatem, zánětem, kořenovým drážděním. Při odeznění vyvolávajících příčin se skolióza vyrovná.

V důsledku nestejné délky dolních končetin vzniká posturální skolióza, při dlouhotrvající dysbalanci však i v tomto případě dochází ke strukturálním změnám obratlů (rotace, torze).

Předklon při skolióze Posturální skolióza

Orientační vyšetření skoliózy v domácím prostředí

Rodičům doporučuji jednoduché vyšetření postavení páteře pohledem ze zadu. Dítě se svlékne do spodního prádla a rodič z odstupu dvou metrů sleduje:
 • Postavení hlavy - u skoliózy může být v úklonu k jedné straně.
 • Postavení a výšku ramen - u skoliózy je jedno o něco výš než druhé.
 • Postavení lopatek - u skoliózy je jedna lopatka tažena výš a směrem ven.
  Pokud jsou lopatky na vnitřní straně odlepené a jsou ve stejné výšce, jedná se pravděpodobně o vadné držení těla, nikoliv o skoliózu.
 • Postavení pánve - u skoliózy může být horní okraj pánve na jedné straně o něco výš.
 • Test předklonu - zde je případná skolióza pouhým okem vidět nejvíce. Na jedné straně trupu vystupuje žeberní val směrem vzhůru.
 • Výška postavení prsních bradavek (pohledem zpředu) - u skoliózy může být jejich výška nestejná.

Rehabilitace u skolióz

Rehabilitace u skolióz je léčba, která má ovlivnit vývoj křivky páteře, ale je také doprovodnou terapií případných trupových ortéz.
V RehaPlus se snažíme především aktivovat autochtonní svalstvo, ovlivňující postavení jednotlivých segmentů. Pracujeme s bráničním dýcháním, korigujeme postavení pánve a postavení nohou (viz stránka Podiatrie).

Používané techniky: Měkké techniky, techniky uvolňující fascie, mobilizační techniky, Spiraldynamik, dynamicko neuromuskulární techniky, techniky na základě vývojové kineziologie, SM systém, akupresurní masáž, podiatrie.

Skolióza před a po terapii

Copyright © 2013-21   Michaela Hypšová   Facebook

Praha 10 - Horní Měcholupy, Ravennská 581
E-mail: info@rehaplus.cz
Telefon 722 100 200